DO STARTU ZOSTAŁO:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KONIECZNIE PRZECZYTAJ PRZED STARTEM!

 

JAK ODEBRAĆ PAKIET STARTOWY

 

Biuro Zawodów będzie się mieściło w Parku Kępa Potocka.
Godziny pracy Biura Zawodów:
17 maja 2024 (piątek) – 15:00 – 19:00
18 maja 2024 (sobota) – 8:00 – 12:00

 

KOLEJNOŚĆ BIEGU I EDYCJA SKŁADÓW

O ostatecznym składzie sztafety i kolejności zawodników na poszczególnych zmianach decyduje kapitan w formularzu zgłoszeniowym. Dane te można edytować on-line do 10 maja 2024 r. lub osobiście w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Nie jest możliwa zmiana składu i kolejności po odbiorze pakietu startowego.

Edycji w składzie Twojej drużyny można dokonać online po ZALOGOWANIU na profilu biegacza w zakładce TWOJE BIEGI –> SZCZEGÓŁY –> EDYTUJ DANE.


DOJAZD NA START

W pobliżu startu jest bardzo ograniczona liczba miejsca postojowych. Pamiętajcie, że samochody zaparkowane nieprawidłowo mogą być odholowane przez Straż Miejską. Polecamy przyjazd na bieg komunikacją miejską (np. Plac Wilsona) lub wspólnym transportem.

 

 ODPRAWA KAPITANÓW

Odprawa Kapitanów odbywa się o godz. 8:30 na scenie przy strefie zmian. Do wzięcia udziału w odprawie zachęcamy kapitanów wszystkich drużyn lub wskazane przez nich osoby, które przekażą najważniejsze informacje pozostałym członkom drużyny.


ODBIÓR PAŁECZKI DLA TURY A (start: 9:00)

Od godz. 8:45 w strefie zmian. Zawodnik pierwszej zmiany odbiera pałeczkę w swoim boksie startowym. Kolejni zawodnicy będą przekazywać ją sobie podczas zmian. Uwaga! Pałeczki wydawane będą wyłącznie za okazaniem numeru startowego pierwszej zawodnika biegnącego na pierwszej zmianie! Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację
zespołu.


START TURY A (godz. 9:00)

Zawodnicy TURY A przechodzą przez swoje boksy startowe i po odbiorze pałeczki ustawiają się na linii startu, która wyznacza brama startowa.

 

ODBIÓR PAŁECZKI DLA KOLEJNYCH TUR (starty: 9:20 – 11:20)

Zawodnik pierwszej zmiany odbiera pałeczkę w oznaczonym punkcie odbioru (namiot) przy strefie zbiórki kolejnych tur. Kolejni zawodnicy będą przekazywać ją sobie podczas zmian. Uwaga! Pałeczki wydawane będą wyłącznie za okazaniem numeru startowego pierwszej zawodnika biegnącego na pierwszej zmianie! Pałeczki dla danej tury będą wydawana po starcie tury poprzedniej. Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu.


START KOLEJNYCH TUR (godz. 9:20 – 12:00)

Zawodnicy kolejnych TUR (B-J) zbierają się przy punkcie wydawania pałeczek, skąd o godzinie swojego startu są kolejne wypuszczani na trasę biegu. Pamiętajcie, że o wyniku drużyn decyduje czas netto (od przebiegnięcia linii startu), dlatego w strefie startu warto zachować porządek i spokój.

 

KOLEJNOŚĆ ZMIAN

Zawodnicy pokonują na kolejnych zmianach następu­jące dystanse: 7,195 km + 10 km +10 km + 5 km + 5 km + 5 km. Długości poszczególnych zmian i kolejności zawod­ników potwierdzonej przy odbiorze pakietów startowych nie można zmieniać. Kolejność zmian jest oznaczona na numerze. Kapitan przydziela numery startowe członkom sztafety zgodnie z kolejnością zadeklarowana w formularzu zgłoszeniowym.

 

TRASA

Pierwsza zmiana pokonuje najpierw małą pętlę 2,195 km, a następnie pełną pętlę 5 km, w sumie 7,195 km. Kolejne zmiany biegną po pełnej pętli: 5 km – jedno okrążenie, 10 km – dwa okrążenia. TRASA >>>

Uwaga! Prosimy o zwracanie uwagi na oznaczone miejsca na trasie, w których na pierwszym okrążeniu 2,195 km zawodnicy I zmiany biegną inaczej niż na pozostałych okrążeniach.

 

PRZEKAZYWANIE PAŁECZKI

Zawodnicy kolejnych zmian ustawiają się w boksach startowych oznaczonych numerami ich drużyn.

Przy boksach startowych ustawione są monitory. Na trasie ok. 200 m przed strefą zmian zlokalizowana jest mata pomiaru czasu. Sygnał z maty przekazywany jest na monitor, na którym pojawia się nazwa drużyny nadbiegającego zawodnika. W tym momencie (lub po ujrzeniu swojego zawodnika nadbiegającego do strefy) zawodnik kolejnej zmiany może wyjść z boksu startowego do strefy zmian.

Uwaga! Dla komfortu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników prosimy o oczekiwanie na swoich zawodników na trawniku i wychodzenie na trasę dopiero w momencie przekazywania pałeczki.

 

POMIAR CZASU

Pomiar czasu zostanie dokonany przez sędziów PZLA oraz za pomocą systemu elektronicznego. Chip znajduje się w pałeczce, którą przekazują sobie zawodnicy kolejnych zmian.

 

ZAKOŃCZENIE BIEGU

Zawodnicy zmian 1-5 swój bieg kończą po przekazaniu pałeczki kolejnemu zawodnikowi z drużyny i schodzą z trasy wydzielonym korytarzem znajdującym się na końcu strefy zmian! W strefie medali otrzymują medal oraz napoje.

Zawodnik ostatniej zmiany przebiega przez bramę startu/mety i kieruje się do strefy medali dedykowanej zawodnikom 6. zmiany. Znajduje się ona za bramą mety.

 

MIASTECZKO BIEGOWE

Przypominamy, że na terenie imprezy obowiązuje zakaz ustawiania wszelkich elementów brandingowych w postaci flag, banerów i innych nośników zawierających identyfikację wizualną firm lub drużyn biegowych, poza nośnikami ustalonymi w ramach umowy z organizatorem. Na terenie wydarzenie obowiązuje także zakaz rozpalania grilli.

 

POWODZENIA!