DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

Regulamin wysyłki Pakietów Startowych

Regulamin wysyłki Pakietu Startowego
XVI Ekiden

  1. Z możliwości wysyłki Pakietu Startowego mogą skorzystać sztafety uczestniczące w XVI Ekidenie.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. dpd.com.pl przesyłki zawierającej Pakiety Startowy (numery startowe, agrafki
    i pamiątkowe koszulki) na adres wskazany przez Kapitana Drużyny, na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług W Obrocie Krajowym DPD Polska sp. z o.o..
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35zł (brutto) za jedną Sztafetę.
  5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 6 kwietnia 2020r.
  6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2020r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia Karty Startowej z podpisami wszystkich członków sztafety (oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich – zgody rodzica/opiekuna) na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 6 kwietnia 2020r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  7. Wysyłki będą realizowane na około tydzień przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 16 kwietnia 2020r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  8. Sztafeta korzystająca z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.