DO STARTU ZOSTAŁO:

ZASADY #BiegamDobrze

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach XVI Ekidenu

 1. Kapitan, w momencie zgłaszania drużyny do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjnej – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywnej – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji Biegam Dobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 3 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Spartanie Dzieciom.
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (klasyfikacje dodatkowe, rozmiary koszulek itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Kapitan otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Drużynom, które do 8 kwietnia 2020 r. 4 maja 2022 r.* zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 1000 złotych nadawany jest numer startowy XVI Ekidenu. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Zbiórki drużyn które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 8 kwietnia 2020 r. 4 maja 2022 r.* Zbiórki drużyn które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 29 kwietnia 2020 r. 25 maja 2022 r.*
 6. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na program grantowy „FMW dla przyszłości”, prowadzony w ramach celów statutowych przez Fundację „Maraton Warszawski” utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”*

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 7. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie maratonwarszawski.com. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 6. Zmiana taka jest możliwa wyłącznie w sytuacji gdy są dostępne miejsca w „ścieżce tradycyjnej”.
 8. Uczestników akcji Biegam Dobrze obowiązuje regulamin XVI Ekidenu.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi XVI Ekidenu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

* zmiana z dnia 2022/03/03