DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

FAQ

Kliknij, aby przenieść się do wybranej informacji:

 1. Jak zbudować drużynę do startu w Ekidenie?
 2. Jak zgłosić drużynę do startu  w Ekidenie?
 3. Czy zgłaszając drużynę muszę znać jej ostateczny skład?
 4. Jak wziąć udział w Mistrzostwa Polski Sztafet Firmowych?
 5. Gdzie i kiedy odebrać pakiety startowe?
 6. Co zrobić z pakietami przeniesionymi z 2020r?
 7. Jak zamówić wysyłkę pakietu startowego?
 8. Jak uzyskać fakturę za udział w biegu? 

   


  Najważniejsze INFROMACJE ORGANIZACYJNE przed startem znajdziesz tutaj >>>

 

__________________________________________________________

1.

 

Jak zbudować drużynę do startu w Ekidenie?

 

Każda drużyna składa się z 6 biegaczy. Drużynę do startu zgłasza kapitan drużyny, który weźmie również udział w odprawie przed biegiem. 

Zawodnicy pokonują na kolejnych zmianach następujące dystanse: 7,195 km, 10 km, 10 km, 5 km, 5 km, 5 km. Razem – 42,195 km.

Jedna osoba może startować tylko na jednej zmianie danej sztafety, może natomiast startować w kilku drużynach. Start w danej sztafecie wiążę się z pokonaniem kolejnego dystansu.

2.

Zmiana składu osobowego zawodników jest możliwa po zalogowaniu do profilu biegacza kapitana drużyny i może być edytowana do 9 maja 2022 r. (TWOJE BIEGI – SZCZEGÓŁY – EDYTUJ DANE)

W składzie drużyny może znaleźć się dowolna liczba kobiet lub mężczyzn,  poza klasyfikacją w ramach Mistrzostw Polski Sztafet Firmowych (szczegóły poniżej).

 

Jak zgłosić drużynę do startu  w Ekidenie?

 

ŚCIEŻKA TRADYCYJNA

Zgłoszenia swojej drużyny możesz – jako kapitan – dokonać na STRONIE REJESTRACJI.

Opłata startowa wynosi 400 zł +VAT (432 zł). Limit miejsc w ścieżce tradycyjnej, której dotyczy powyższa opłata dotyczy 500 drużyn.

Zapisy trwają do 12 maja 2022 roku.


ŚCIEŻKA CHARYTATYWNA
Na STRONIE REJESTRACJI wybierz zgłoszenie w ścieżce charytatywnej i zgłoś swoją drużynę.

Promujcie zbiórkę na wybrany cel i zbierajcie na niej środki, aż do uzyskania kwoty minimalnej 1000 zł.

Po osiągnięciu tej kwoty Twojej drużynie nadany zostanie numer startowy. Czas na zebranie kwoty minimalnej gwarantującej start drużynie macie do 4 maja 2022.

3.

Po nadaniu numeru startowego, nadal możecie aż do 25 maja 2022 r. zbierać pieniądze, by jeszcze mocniej wesprzeć wybraną organizację dobroczynną.

Jeżeli do dnia 4 maja nie uda się Wam osiągnąć kwoty minimalnej, zapewniającej pakiet charytatywny, możecie zapisać się na bieg raz jeszcze wybierając ścieżkę tradycyjną. Wszystkie wcześniej zebrane przez Was na zbiórce środki wesprą wybrany pierwotnie cel charytatywny.

 

Czy zgłaszając drużynę muszę znać jej ostateczny skład?

 

Wstępne zgłoszenie drużyny może zawierać wyłącznie imiona i nazwiska, a nawet tylko inicjały,  potencjalnych zawodników, których po skompletowaniu drużyny można uzupełnić lub  zmienić w profilu kapitana do dnia 9 maja.

4.

Ostateczny skład startującej w zawodach drużyny kapitan potwierdza w biurze zawodów odbierając pakiet startowy.

 

Jak wziąć udział w Mistrzostwa Polski Sztafet Firmowych?

 

Aby wziąć udział w Mistrzostwach:

– w waszej drużynie muszą biec minimum dwie kobiety

5.

– musicie zgłosić się do klasyfikacji (kapitan powinien wybrać tę klasyfikację w trakcie wypełniania internetowego formularza rejestracyjnego).

Pod jednym szyldem w Mistrzostwach mogą startować: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy.  

 

Gdzie i kiedy odebrać pakiety startowe?

 

Pakiety startowe XVI Ekidenu zawierające m.in. numery startowe będzie mogli odebrać w Biurze Zawodów.

Biuro Zawodów będzie się mieściło w Parku Kępa Potocka

Godziny pracy Biura Zawodów:

13 maja 2022 (piątek) – 15:00 – 19:00

14 maja 2022 (sobota) – 8:00 – 13:30

6.

Pakiety startowe drużyn odbierają kapitanowie lub osoby przez nie upoważnione na piśmie (wzór upoważnienia do pobrania z profilu kapitana wraz z kartą startową). Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport, jak również podpisaną przez wszystkich członków sztafety kartę startową i zgody na udział w biegu rodziców/opiekunów osób niepełnoletnich.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru pakietów znajdziesz TUTAJ >>>

Co zrobić z pakietami startowymi przeniesionymi z 2020 r?

 

Zawodnicy, którzy przenieśli swój start z 2020r. i mają nadany numer startowy, otrzymają pakiet startowy na zasadach obowiązujących w chwili rejestracji. 

Konieczne jest jednak, aby kapitanowi tych drużyn po zalogowaniu się do swojego profilu biegacza wybrali turę startową, w której ich drużyna deklaruje start (I tura – godz. 9.00 w dniu 14 maja lub II tura – godz. 14.00 w dniu 14 maja). Edycja składu osobowego zawodników jest możliwa w profilu biegacza kapitana drużyny do 9 maja 2022 r.

Drużyny, które zapisały się do startu w 2020 r. jednak chcą zrezygnować z biegu w majowej edycji wydarzenia mogą otrzymać zwrot opłaty startowej po skontaktowaniu się do 31 marca 2022 r.  pod adresem: zwrot@maratonwarszawski.com.

Wszystkie zbiórki w ramach akcji Biegam Dobrze, które zostały założone przez drużyny zapisane do startu w Ekidenie w 2020 r., są ponownie aktywne i drużyny mogą kontynuować zbiórki na rzecz wybranych wcześniej fundacji. Wszystkie środki zebrane na tych zbiórkach do tej pory były na bieżąco przekazywane organizacjom dobroczynnym.

 

Jak zamówić wysyłkę pakietu startowego?

 

Kapitanowie, którzy w ramach zgłoszenia do biegu zamówili i opłacili pakiet wysyłkowy, mogą od 25 kwietnia 2022 pobrać swoje karty startowe z panelu biegacza.

 

Drużyny, które mają już opłacony start mogą edytować swoje zamówienie i dodać do niego wysyłkę pakietów. Po zalogowaniu się do profilu kapitana w Panelu Biegacza wybierz:

TWOJE BIEGI – SZCZEGÓŁY – EDYTUJ DANE – DODATKOWE ZAMÓWIENIA, 

a następnie wypełnij formularz i opłać usługę do 6 maja br.

Wyraźny skan bądź zdjęcie podpisanej przez wszystkich zawodników karty startowej prześlij na adres: wysylka@maratonwarszawski.com do 6 maja 2022.

Aby pobrać kartę startową:

1. Od dnia 25 kwietnia br.  zaloguj się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/
2. Wejdź w zakładkę TWOJE BIEGI
3. Wybierz przycisk SZCZEGÓŁY, a następnie POBIERZ KARTĘ STARTOWĄ

W przypadku niedostarczenia karty w terminie, pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach.

 

Jak uzyskać fakturę za udział w biegu?

 

Otrzymanie dokumentu księgowego za start drużyny w XVI Ekidenie dotyczy wyłącznie zapisu w ścieżce tradycyjnej.

 

ZGŁOSZENIE JEDNEJ DRUŻYNY

 1. Jeśli przy rejestracji na bieg zaznaczyłeś chęć otrzymania faktury oraz wpisałeś prawidłowo dane do jej wystawienia to faktura jest będzie dostępna do pobrania, po zalogowaniu się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/, w zakładce TWOJE BIEGI i przy danym wydarzeniu pod przyciskiem FAKTURA.

Będzie ona dostępna, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata (np. jeżeli zapłaciłeś za bieg w grudniu to faktura do pobrania jest dostępna 15 stycznia!).

2. Jeśli przy rejestracji nie zaznaczyłeś chęci otrzymania faktury sprawdź czy:

 • jeśli chcesz otrzymać fakturę na firmę, nie minął 15-ty dzień miesiąca następującego po wpłacie;
 • jeśli chcesz otrzymać fakturę na osobę fizyczną, nie minęły  3 miesiące od daty wpłaty

Jeżeli terminy są zachowane pełne dane do faktury wraz z informacją o chęci jej otrzymania prześlij na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com

 

WIELE DRUŻYN ZGŁOSZONYCH PRZEZ JEDNĄ FIRMĘ

W celu otrzymania faktury pro-forma i zbiorczego opłacenia startu wielu uczestników: każda z drużyn powinna zostać zgłoszona przez swojego kapitana i  zapisać się indywidualnie na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/. Kapitanowie NIE POWINNI w swoich zgłoszeniach zaznaczać opcji faktura.

6.

 W celu otrzymania faktury zbiorczej za wszystkie zgłoszone przez firmę drużyny, należy przesłać listę kapitanów (wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego – podstawowy bez koszulki / z koszulką bawełnianą) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com Lista taka powinna zawierać imię i nazwisko kapitana drużyny, wybraną opcję pakietu startowego i numer zgłoszenia drużyny (numer rejestracji).