DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

Regulamin #BiegamDobrze

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach XVII Ekidenu

 1. Kapitan, w momencie zgłaszania sztafety do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjnej – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywnej – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji Biegam Dobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 4 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Fundacja DKMS.
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (klasyfikacje dodatkowe, rozmiary koszulek itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Kapitan otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Sztafetom, które do 10 maja 2023 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 1200 złotych nadawany jest numer startowy XVII Ekidenu. Koszt startu sztafety pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na XVII Ekiden nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na inną sztafetę lub inny bieg.
 6. Zbiórki sztafet które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 10 maja 2023 r.
 7. Zbiórki sztafet które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 31 maja 2023 r.
 8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 9. Kapitan sztafety w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.
 10. Uczestników akcji Biegam Dobrze obowiązuje regulamin XVII Ekidenu.