DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

REGULAMIN MMP SZTAFET FIRMOWYCH

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski sztafet firmowych w ramach 12. Ekidenu

  1. Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje regulamin 12. Ekidenu.

  2. W Mistrzostwach mogą startować drużyny reprezentujące firmy (rozumiane jako dowolna forma organizacyjna będąca pracodawcą), w tym firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa.

  3. Jedna firma może być reprezentowana przez dowolną liczbę drużyn.

  4. W każdej sztafecie biorącej udział w Mistrzostwach muszą biec MINIMUM dwie kobiety.

  5. Reprezentantami firmy (uczestnikami sztafety) mogą być: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy.

  6. Kapitan zgłasza drużynę do MMP w trakcie wypełniania internetowego formularza rejestracyjnego.