DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

REGULAMIN MMP SZTAFET FIRMOWYCH

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Polski sztafet firmowych w ramach XVI Ekidenu

  1. Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje regulamin XVI Ekidenu.
  2. W Mistrzostwach mogą startować drużyny reprezentujące firmy (rozumiane jako dowolna forma organizacyjna będąca pracodawcą), w tym firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa.
  3. Jedna firma może być reprezentowana przez dowolną liczbę drużyn.
  4. W każdej sztafecie biorącej udział w Mistrzostwach muszą biec MINIMUM dwie kobiety.
  5. Reprezentantami firmy (uczestnikami sztafety) mogą być: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy.