DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Pakiety startowe XVI Ekidenu zawierające m.in. numery startowe będzie można odebrać w Biurze Zawodów.

Biuro Zawodów będzie się mieściło w Parku Szczęśliwickim.

Godziny pracy Biura Zawodów:

17 kwietnia 2020 (piątek) – 15:00 – 19:00

18 kwietnia 2020 (sobota) – 8:00 – 18:00

Uwaga! W dniu 19 kwietnia istnieje możliwość odbioru Pakietów Startowych tylko przez drużyny spoza Warszawy, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia na adres: info@maratonwarszawski.com

Pakiety startowe drużyn odbierają kapitanowie lub osoby przez nie upoważnione na piśmie (wzór upoważnienia do pobrania z profilu kapitana wraz z kartą startową). Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport, jak również podpisaną przez wszystkich członków sztafety kartę startową i zgody na udział w biegu rodziców/opiekunów osób niepełnoletnich.
Kartę startową drużyny Kapitan będzie mógł pobrać z panelu rejestracyjnego na ok. 2 tygodnie przed biegiem.
2. START I OBOWIĄZKOWA ODPRAWA

Start sztafety Ekiden odbędzie się w trzech turach:
I tura A – sobota, godz. 9:00 (odprawa 8:30)
II tura B – sobota, godz. 14:00 (odprawa 13:30)
III tura C – niedziela, godz. 9:00 (odprawa 8:30)

Obowiązkowe odprawy odbywają się na pół godziny przed startem drużyn w strefie zmian. W odprawie powinien wziąć udział kapitan lub wskazana przez niego osoba, która przekaże najważniejsze informacje pozostałym członkom drużyny. Uwaga! Po odprawie, zawodnik z pierwszej zmiany otrzyma pałeczkę, którą będą przekazywać sobie zawodnicy kolejnych zmian. Pałeczki będą wydawane wyłącznie zawodnikom, którzy okażą numer startowy pierwszej zmiany.

Dla Państwa komfortu zachęcamy do przyjazdu na bieg komunikacją miejską. W pobliżu Parku Szczęśliwickiego znajduje się ograniczona liczba miejsc parkingowych. Organizator nie odpowiada za mandaty od służb porządkowych wręczone właścicielom samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.
3. NA TRASIE

Zawodnicy pokonują na kolejnych zmianach następujące dystanse: 7,195 km, 10 km, 10 km, 5 km, 5 km, 5 km. Uwaga! Długości poszczególnych zmian i kolejności zawodników nie można zmieniać. Kolejność zmian jest oznaczona na numerze.

Pierwsza zmiana (7,195 km) pokonuje najpierw dystans 2,195 km (mniejsza pętla), a potem dwie pełne pętle (po 2,5 km).

Zmiany zawodników odbywają się zawsze w tym samym miejscu.

Każda drużyna podczas odprawy otrzymuje pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę następnemu zawodnikowi w drużynie. Zgubienie pałeczki i ukończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu.

Uwaga! Jeżeli podczas zawodów zobaczysz, że ktoś potrzebuje pomocy medycznej, niezwłocznie zadzwoń pod specjalny numer alarmowy 509 929 282. Odbierająca go osoba z ramienia Organizatora (koordynator ds. medycznych) poinformuje odpowiednie służby o zdarzeniu.
Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny 30 minut.

Na trasie znajduje się jeden punkt nawadniania z izotonikiem 4MOVE i wodą.
4. NA MECIE

Po biegu każdy zawodnik otrzyma medal, izotonik 4move oraz wodę.
5. POMIAR CZASU I WYNIKI

Pomiar czasu zostanie dokonany przez sędziów PZLA oraz za pomocą systemu elektronicznego. Chip pomiaru czasu znajduje się w pałeczce sztafetowej. Wyniki poszczególnych biegów będą publikowane na bieżąco.
Wyniki końcowe powstaną przez połączenie baz wszystkich biegów.

Dekoracja zwycięskich drużyn odbędzie się 19 kwietnia o godz. 12:30 na scenie.

6. UWAGA!

Na terenie Parku obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci, w tym rozrzucania konfetti! Prosimy o przekazanie tej informacji członkom drużyn, a także Waszym kibicom. Pamiętajcie również, że zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na
terenie Miasteczka XVI Ekidenu bez zgody Organizatora.

PROGRAM IMPREZY

Piątek, 17 kwietnia 2020

15:00 – 19:00 Godziny otwarcia Biura Zawodów

(odbiór pakietów startowych)

Sobota, 18 kwietnia 2020

8:00-18:00 – Godziny otwarcia Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

8:30 – Odprawa kapitanów I tury (A)

9:00 – Start I tury (A)

13:30 – Zamkniecie trasy dla I tury (A)

13:30 – Odprawa kapitanów II tury (B)

14:00 – Start II tury (B)

18:30 – Zamkniecie trasy dla II tury (B)

Niedziela, 19 kwietnia 2020 

8:30 – Odprawa kapitanów III tury (C)

9:00 – Start III tury (C)

12:30 – Dekoracja Zwycięzców

13:30 – Zamkniecie trasy dla III tury (C)

 

1. RACE KITS COLLECTION

Race kits of XVI Ekiden with, among others, starting numbers, shall be collected in the Race Office located in the runners’ village in Szczęśliwicki Park.

RACE OFFICE

Open on 17th of April (Friday), opening hours: 3:00 pm – 7:00 pm.

Open on 18th of April (Saturday), opening hours: 8:00 am – 6:00 pm.

The Race Office will be located in the runners’ village located in Szczęśliwicki Park. Team leader or a person authorized by the team leader (authorization pattern is available on leader’s registration profile) shall collect race kit for their team. Every person who wants to collect race kits for a team has to have his/her ID or passport, proof of payment of entry fee for team participation in Ekiden Marathon Relay as well as team race card signed by each and every team member, and a declaration of parents/legal guardians of each minor team member that he/she is able to take part in the race. The race card will be available to print out from team leader’s profile around 2 weeks before the race.

Teams from outside of Warsaw may collect race kits on the day of the race, after previous contact and establishing the details with the Organizer In this case contact us via email: info@maratonwarszawski.com.

2. START

Start of Ekiden Marathon Relay will take place in four rounds:

1st round (A)- Saturday, 9 am

2nd round (B)- Saturday, 2 pm

3rd round (C)- Sunday, 9 am

Half an hour before starts (at 8:30 am am and 1:30 pm respectively), obligatory briefings for team leaders will take place in start/finish zone.

For your comfort, we encourage you to use public transportation. There is limited number of parking places nearby Szczęśliwicki Park. The organizer is not responsible for any tickets for parking in violation of traffic regulations.

3. COURSE

Participants cover legs of following distances: 7.195 km, 10 km, 10 km, 5 km, 5 km, 5 km. Attention!

It will be impossible to change the order of running of team members and lengths of distances. The order is indicated on the starting number. Team leader sets the order and gives the numbers to team members.

Runners of first leg (7.195 km) first cover the distance of 2.195 km (smaller loop) and then cover two full loops (2.5 km each).

Changeovers always take place in the same designated changeover zone. Each leader will receive during the briefing a baton for his/her team In order to complete the changeover, each runner has to hand off the baton to the next runner of his/her team. The team that will lose the baton and finish the race without it will be disqualified.

Attention! If during the competition you happen to see someone in need of medical assistance, immediately call a special emergency number + 48 737 444 810. Medical Coordinator will help that person and inform proper medical service about the incident.

4. ON THE FINISH LINE

After crossing the finish line every runner will be given a medal, a bottle of water and a bottle of 4Move isotonic drink.

5. TIME MEASUREMENT AND RESULTS

Time measurement will be conducted by PZLA (Polish Athletic Association) referees with the use of an electronic system and timing chips inside the batons. The results of each turn will be published on a regular basis. Final results will consist of results of all turns.

Awarding ceremony will take place at 12:30 pm on the stage.

6. IMPORTANT NOTICE

In Szczęśliwicki Park it is prohibited to leave garbage and spread confetti. Please provide this information to the team members as well as your supporters. Also it is forbidden to place any advertising media along the route and on the area of the runner’s village without the Organizer’s consent.

7. PROGRAM

Friday, April 17th, 2020

3 pm – 7 pm – Race Office opening hours (race kits collection)

Saturday,  April 18th, 2020

8 am – 6 pm – Race Office opening hours (race kits collection)

8:30 am – Captain’s briefing of the second round (A)

9 am – Start of the first round (A)

1:30 pm – Closing the route for the first round (A)

1:30 pm – Captain’s briefing of the second round (B)

2 pm – Start of the second round (B)

6:30 pm – Closing the route for the second round (B)

Sunday, April 19th, 2020

8:30 am – Captain’s briefing of the third round (C)

9 am – Start of the third round (C)

12:30 pm – Winners’ decoration

1:30 pm – Closing the route for the third round (C)