DO STARTU EKIDENU ZOSTAŁO:

ZASADY #BiegamDobrze

Regulamin akcji Biegam Dobrze w ramach 12. Ekidenu

 1. Kapitan, w momencie zgłaszania drużyny do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:

  1. tradycyjnej – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową

  2. charytatywnej – biorąc udział w akcji „Biegam Dobrze”, którą reguluje niniejszy regulamin

 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji Biegam Dobrze, należy:

  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”

  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 3 organizacji charytatywnych: Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Spartanie Dzieciom, Fundacja SYNAPSIS

  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)

  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (klasyfikacje dodatkowe, rozmiary koszulek itd.)

 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Kapitan otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do indywidualnej strony – profilu zbiórki.

 4. Drużynom, które do 03 kwietnia 2016r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 1000 złotych nadawany jest numer startowy 12. Ekidenu. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.

 5. Zbiórki drużyn które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 03 kwietnia 2016r. Zbiórki drużyn które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 18 maja 2016r.

 6. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:

  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej

  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na fundusz stypendialny dla młodych sportowców, prowadzony w ramach celów statutowych przez Fundację „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 7. Drużyna może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres info@maratonwarszawski.com. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 6. Zmiana taka jest możliwa wyłącznie w sytuacji gdy są dostępne miejsca w „ścieżce tradycyjnej”.

 8. Uczestników akcji Biegam Dobrze obowiązuje regulamin 12. Ekidenu.

 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 12. Ekidenu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.